Aktualności

Co z tą medyczną marihuaną w Polsce?

Przypomnijmy- w dniu 1 listopada 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli w teorii doszło do zalegalizowania medycznej marihuany w Polsce.

Choć od chwili wprowadzenia zmian w ustawodawstwie minie wkrótce pół roku, to wciąż brakuje namacalnych skutków tej zmiany w postaci preparatów medycznej marihuany dostępnych dla polskiego pacjenta. Jak wyglądał rozwój wydarzeń w czasie tego półrocza?

Należy wyjaśnić, że pomimo wprowadzenia nowelizacji ustawy w listopadzie ubiegłego roku, dopiero półtora miesiąca później (w połowie grudnia) zostało wydane rozporządzenie wykonawcze w ramach którego określono m.in. wymagania dotyczące treści i zakresu dokumentacji, jaka powinna być przedłożona Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych wraz z wnioskiem o dopuszczenie surowca do obrotu. Na wydanie decyzji w tej sprawie wspomniany Urząd ma aż 270 dni. Dodatkowo należy uzyskać zezwolenie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego na import surowca.

Niestety, okazuje się, że do tej pory do wspomnianego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych nie trafił jeszcze ani jeden wniosek…

Skąd taki pesymistyczny wynik? Być może kwestia tkwi w tym, że medyczna marihuana musi być dostarczana przez zagraniczne podmioty (m.in. firmy z Kanady i Holandii), które wstępnie wyraziły zainteresowanie przywożeniem surowca do Polski, ale najwyraźniej na tym stanęło. Z drugiej strony nie wiemy, jaki byłby odzew naszych rodzimych producentów, gdyby jednak medyczna marihuana mogła być hodowana w Polsce.

ekonopnie.pl
ekonopnie.pl

No dobrze, a co w sytuacji, gdy producent otrzyma już pozytywną zgodę na dopuszczenia surowca do obrotu, czy medyczna marihuana trafi w końcu w ręce pacjenta?

Najpierw zostanie dostarczona do hurtowni farmaceutycznych, a następnie trafi w ręce farmaceutów, którzy na podstawie wypisanej przez lekarza recepty sporządzą odpowiednią postać leku, czyli tzw. lek recepturowy. Szacuje się, że blisko 90% polskich aptek jest przygotowana do wykonywania takich leków, a sam proces ich  sporządzenia nie stanowi dla farmaceutów trudności.

Należy jednak podkreślić, że do tej pory większość aptekarzy nie miała do czynienia z medyczną marihuaną i wytwarzaniem z niej preparatów leczniczych, więc niezbędnym staje się przeprowadzenie szkoleń w tej kwestii. Nie zapominajmy także o lekarzach, którzy potrzebują odpowiedniego przeszkolenia w zakresie wyboru postaci leku względem konkretnego pacjenta, sposobu dawkowania preparatu, a także poprawnego wypisywania recepty. Niestety, szkolenia dedykowane tym grupom zawodowym odbędą się dopiero w momencie, gdy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych wyda zgodę na rejestrację i dopuszczenie do obrotu surowca.

I w ten sposób zatoczyliśmy koło…

Co z tą medyczną marihuaną w Polsce?
Back to top button
Close
Close