AktualnościBadania

Czy WHO zmieni klasyfikację marihuany w wykazie środków odurzających?

W dniach 4-7 czerwca w szwajcarskiej Genewie odbyły się obrady Komitetu Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. uzależnienia od narkotyków (ECDD).

Grono ekspertów dokonało w tym czasie przeglądu i oceny medycznych zastosowań konopi indyjskich oraz bezpieczeństwa ich stosowania pod kątem działań niepożądanych, aby w najbliższej przyszłości dokonać zmian klasyfikacji konopnych preparatów w skali międzynarodowej. Przegląd obejmował dane pochodzące od organizacji pozarządowych (NGO), takich jak ASA (Americans for Safe Access) i IMCPC (International Medical Cannabis Patients Coalition).

Obrady te miały miejsce w krytycznym momencie, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała w listopadzie zeszłego roku wstępny raport, w którym stwierdzono, że CBD jest środkiem ogólnie bezpiecznym i dobrze tolerowanym, a WHO nie znalazło dowodów na rekreacyjne wykorzystanie CBD, które mogłoby stanowić zagrożenie dla ogólnie pojętego zdrowia publicznego. Zarówno ONZ i WHO opowiedziały się także za dekryminalizacją marihuany, ale wciąż brakuje międzynarodowych ustaleń w tym zakresie.

"Obecna polityka międzynarodowa dotycząca konopi indyjskich jest nieaktualna i ma negatywny wpływ na pacjentów w USA i na całym świecie", powiedział Steph Sherer, dyrektor wykonawczy ASA. "Dotychczas ustalone zasady nie nadążają za obecnymi zmianami i nie odzwierciedlają rzeczywistej sytuacji w ponad 30 krajach na całym świecie, które przyjęły przepisy dotyczące stosowania konopi indyjskich i ich przetworów".

Siedziba WHO, Szwajcaria, Genewa
Siedziba WHO, Szwajcaria, Genewa

Program spotkania w 2018 r. w głównej mierze obejmował przegląd danych dotyczących rośliny konopi i pozyskiwanych z niej substancji. Członkowie ASA oraz IMCPC przygotowali i przedłożyli łącznie 4 raporty na temat fitokannabinoidów: kannabidiolu (CBD) i tetrahydrokannabinolu (THC), rośliny konopi, żywicy (haszyszu) oraz niektórych postaci leku- ekstraktu czy nalewki z konopi. Raporty zawierają informacje nt. skuteczności ich stosowania, a także wiedzę z zakresu toksykologii oraz epidemiologii. Dodatkowo ujęto w nich odpowiednie zalecenia i rekomendacje dla Komisji.

Przypomnijmy, że marihuana, w tym marihuana do celów medycznych, obecnie znajduje się na wykazie I i IV  jednolitej konwencji ONZ dotyczącej środków odurzających. Klasyfikacja ta oznacza, że konopie indyjskie i wyroby z nich pozyskiwane są narkotykiem, a nie lekarstwem. Taki zapis został ustalony na podstawie raportu stworzonego przez Komitet Zdrowia Ligi Narodów w 1935 roku (czasy ogólnoświatowej propagandy antykonopnej). Od tego czasu, pomimo szeroko zakrojonych badań i wzrostu wiedzy na temat konopi oraz ich medycznego wykorzystania, nie podjęto prób zmiany klasyfikacji. Aż do teraz.

Podczas spotkania przedstawiciele stowarzyszeń reprezentujących interesy pacjentów stosujących konopie indyjskie do celów medycznych z wielu krajów świata, w tym z Argentyny, Meksyku, Urugwaju, Francji, Niemiec, Nowej Zelandii, Holandii, RPA i USA przedstawili światowym liderom rekomendacje i zalecenia dotyczące zmian w międzynarodowych ustaleniach dotyczących konopnych przetworów. Członkowie tych organizacji wierzą, że ECDD w końcu rozpocznie proces zmian w ustawodawstwie, biorąc pod uwagę nowe informacje na temat podawania konopi indyjskich jako leku.

"Raporty opublikowane przez WHO wspierają możliwość stosowania CBD, czystego THC, marihuany i ekstraktów z konopi indyjskich w terapii pacjentów", powiedział dr Hahan Marcu, dyrektor naczelny ASA, "Mam nadzieję, że prace Światowej Organizacji Zdrowia rozszerzą możliwość dostępu pacjentów do medycznej marihuany i jej przetworów biorąc pod uwagę również fakt, że ryzyko związane z jej kontrolowanym podawaniem jest minimalne.”- dodaje Marcu.

Via
Foto
Źródło
who.intsafeaccessnowlivescience
Back to top button
Close
Close