AktualnościBadania

Dzięki legalizacji marihuany policja może zająć się rozwiązywaniem innych spraw

Po sześciu latach od legalizacji marihuany do celów rekreacyjnych w Kolorado oraz Waszyngtonie przeprowadzono badanie, które wykazało, iż funkcjonariusze policji odnoszą więcej sukcesów w zamykaniu innych spraw. Jest to związane z tym, że nie są zajęci prowadzeniem dochodzeń i aresztować osób za przestępstwa niskiego poziomu związane z konopiami indyjskimi.

Legalizacja marihuany a liczba rozwiązywanych przez policję spraw

Przeprowadzone badanie sugeruje, iż policja rozwiązuje więcej przestępstw w Kolorado oraz Waszyngtonie od czasu zalegalizowania marihuany do celów rekreacyjnych.

Zwolennicy marihuany często podkreślają, że funkcjonariusze policji, którzy nie będą musieli rozwiązywać spraw dotyczących konopi indyjskich - co według wielu nie powinno być w ogóle uznawane za przestępstwo - pozwoli im skupić się na ważniejszych dochodzeniach. Przeprowadzone badanie potwierdza tę teorię. Policja, w państwach, w których użytkowanie konopi indyjskich nie jest traktowane jako przestępstwo, odnoszą więcej sukcesów w zamykaniu innych spraw. Zanim nastąpiła legalizacja marihuany, mniej przestępstw otrzymywało status ukończonych.

Badanie opiera się na danych zebranych w latach 2010-2015, kiedy to Kolorado i Waszyngton stały się pierwszymi dwoma stanami, w których zalegalizowana została marihuana do celów rekreacyjnych. Mimo to autorzy badania przyznają, że ich dane nie mogą jednoznacznie udowodnić, że wzrost wskaźników rozwiązanych spraw jest bezpośrednim wynikiem legalizacji.

Legalizacja marihuany a korzyści ekonomiczne

Inne badania wykazały, że legalizacja marihuany może obniżyć wskaźniki aresztowań związanych z użytkowaniem konopi indyjskich. W jednym z najnowszych raportów o przestępstwach w Kalifornii okazało się, iż liczba aresztowań związanych z marihuaną znacznie zmniejszyła się w latach 2016-2017. 

Tymczasem w Kolorado...
Tymczasem w Kolorado...

Oddelegowanie funkcjonariuszy policji do ścigania innych przestępstw może również przynieść korzyści gospodarcze. Według Drug Policy Alliance (DPA) ściganie przestępstw związanych z konopiami indyjskimi kosztuje rząd i podatników ogromne sumy pieniędzy, które z powodzeniem można przeznaczyć na inne cele. Zgodnie z niektórymi informacjami postawienie jednego zarzutu dotyczącego konopi indyjskich może kosztować państwo około tysiąc dolarów z tytułu opłat prawnych.

Dlatego też niektórzy eksperci uważają, iż legalizacja marihuany pomaga nie tylko w zapewnieniu większego poziomu bezpieczeństwa, ale także poprawie sytuacji ekonomicznej państwa.

Źródło
journals sagepubdrugpolicyoag.co.gov
Back to top button