Aktualności

Ponad połowa Amerykanów jest za legalizacją marihuany

52% procent Amerykanów jest za legalizacją marihuany.

Sondaż, który został upubliczniony 15 stycznia 2016 wskazuje jednoznacznie w jakim kierunku zmierza legalizacja w całej Ameryce. Większość Amerykanów chciałoby zniesienia zakazu handlu i używania marihuany w celach medycznych i rekraacyjnym.

Obecnie ponad 30% ankietowanych jest temu przeciwnych.

Z ankiety wynika również, że 62% badanych chciałoby, aby w tych stanach, które zalegalizowały marihuanę, rząd federalny nie egzekwował federalnych przepisów dotyczących marihuany, które są nadrzędne.

Jedynie jedna trzecia badanych twierdzi, że marihuana prowadzi do używania  “twardych” narkotyków.

Ankieta wykazała również, że 66% Amerykanów twierdzi, że wysiłki zmierzające do egzekwowania prawa, związane z prohibicją, kosztują więcej niż jest to warte. Podobnego zdania byli ci, którze legalizacji są przeciwni.

Ankietę przeprowadzono  w grudniu 2015 roku na grupie tysiąca dorosłych obywateli Ameryki.

Back to top button