Aktualności

USA: czy marihuana będzie legalna we wszystkich stanach?

W Stanach Zjednoczonych trwają zaciekłe dyskusje nad projektem ustawy o legalizacji marihuany. Według założeń nowego dokumentu regulacje dotyczące marihuany powinny być takie same jak w przypadku alkoholu. Aktualnie w USA marihuana do celów rekreacyjnych została zalegalizowana w ośmiu stanach oraz Dystrykcie Kolumbii. Nowy projekt ustawy to szansa dla wszystkich pięćdziesięciu stanów na otwarcie drzwi do legalnej marihuany.

Projekt ustawy „Marijuana Revenue And Regulation Act”

Projekt ustawy „Marijuana Revenue And Regulation Act” zakłada, iż marihuana ma zostać całkowicie usunięta z listy tzw. substancji kontrolowanych. W przypadku zatwierdzenia ustawy dorośli, którzy ukończyli 21 lat, będą mogli legalnie kupić oraz spożywać marihuanę we wszystkich stanach USA. Według projektu ustawy konopie będą mogły być również reklamowane – na takich samych zasadach jak w przypadku reklam alkoholu.

Członkowie Klubu Konopnego w Izbie Reprezentantów złożyli trzy projekty ustaw dotyczących marihuany. Zapisy dokumentu wskazują Departament do spraw Weteranów jako odpowiedzialny za wydanie zaleceń dotyczących sposobów przyjmowania marihuany. Zapisy te mają w głównej mierze dotyczyć leczenia weteranów, którzy borykają się z zespołem stresu pourazowego.

Co więcej, projekt ustawy reguluje kwestie dotyczące badań nad konopiami indyjskimi. Nowe uregulowania miałyby sprzyjać ich przeprowadzaniu. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji, legalizacja marihuany do celów rekreacyjnych niesie za sobą bardzo dużo korzyści, nie tylko terapeutycznych.

  • Dochody ze sprzedaży konopi dzięki opodatkowaniu trafiają do budżetu państwa.
  • Tworzone są nowe miejsca pracy, co pozwala zminimalizować poziom bezrobocia.
  • W tych stanach, które zalegalizowały marihuanę, spada ilość zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidami jak również ilość stosowanych lekarstw na różne dolegliwości uległa redukcji.
  • Nie wzrasta poziom używania marihuany wśród młodzieży
  • Zmniejszenie liczby przestępstw; pieniądze nie trafiają do mafii i karteli narkotykowych, które tracą zainteresowanie produkcją, przemytem i handlem marihuaną

marihuana legalizacja
Może jednak nie „czy”, a „kiedy” marihuana będzie legalna

Zwolennicy konopi indyjskich jednogłośnie uważają, że powinna ona zostać zalegalizowana we wszystkich stanach USA.

W 2015 roku powstał podobny projekt ustawy. Został on jednak odrzucony. Niemniej jednak świadomość Amerykanów odnośnie do legalnych konopi indyjskich oraz ich wpływu na zdrowie człowieka znacznie wzrosła od 2015 roku. Aktualnie zdecydowana większość obywateli Stanów Zjednoczonych opowiada się za legalizacją marihuany. Z tego też względu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że projekt ustawy stanie się pełnoprawnym dokumentem regulującym najważniejsze kwestie dotyczące konopi indyjskich.

źródło: finance.senate.gov

Back to top button
Close
Close