Badania

Ciasteczka z marihuaną czy skręt? Co lepsze dla uzyskania efektu psychoaktywnego?

Według relacji konopnych entuzjastów, konsumpcja ciasteczek, muffinek, czekolady i innych smakowitości z dodatkiem marihuany przynosi lepsze oraz dłużej trwające efekty psychoaktywne w postaci tzw. haju niż np. palenie skręta. W czym tkwi różnica?

Chodzi o metabolit THC, czyli 11-OH-THC, który powstaje w dużych ilościach po spożyciu marihuany zawartej w pokarmie. Podobnie jak tetrahydrokannabinol,  jest on wysoce psychoaktywny, jeśli nawet nie bardziej.

Co ciekawe, 11-OH-THC nie występuje naturalnie w roślinie konopi, ale powstaje w ludzkim organizmie po spożyciu THC. Ilość powstającego metabolitu w organizmie człowieka może wykazywać spore różnice w zależności od tego, czy marihuana zostaje skonsumowana w postaci spożywczej (osiągane są wtedy wysokie poziomy 11-OH-THC) czy jeśli wypala się skręta (niższe stężenie tego metabolitu). Sekret tkwi w metabolizmie, czyli przemianach THC w ludzkim organizmie.

ciasteczka THC
ciasteczka THC

Tetrahydrokannabinol dostarczony wraz z pokarmem podlega wchłanianiu w dwunastnicy i dalszych odcinkach jelita, a następnie drogą żyły wrotnej dostaje się do wątroby. Jedną z głównych funkcji tego narządu jest utylizacja ksenobiotyków, czyli „związków obcych” dla ustroju np. leków, do postaci lepiej rozpuszczalnych w wodzie i tym samym łatwiejszych do eliminacji z organizmu. Taki proces jest możliwy dzięki obecności specjalnych enzymów wątrobowych.

Po dostaniu się do wątroby, THC także podlega przekształceniom w inne cząsteczki, które nazywane są metabolitami. Zwykle metabolity są mniej aktywne niż cząsteczka z której powstają, ale czasami wykazują one nawet większą aktywność.

Podsumowując, po spożyciu pokarmu zawierającego marihuanę i tym samym jej składnik- THC oraz po etapie wchłaniania z jelit, dochodzi do intensywnego metabolizmu wątrobowego  (zjawisko to nazywane jest metabolizmem pierwszego przejścia), w związku z czym powstają różne metabolity THC, w tym 11-OH-THC i to w dość znacznych ilościach.

skręt

Z drugiej strony, w wyniku palenia czy waporyzacji, THC jest wchłaniany bezpośrednio przez płuca i szybko ulega rozprowadzeniu  do innych tkanek organizmu, a tylko niewielka jego część pozostaje we krwi. Ta frakcja THC może ulegać przemianom wątrobowym i zostać przekształcona w 11-OH-THC lub inne metabolity. W związku z tym, stężenie 11-OH-THC we krwi po wypaleniu skręta wynosi tylko około 5% poziomu, który uzyskuje się w wyniku konsumpcji konopnych produktów spożywczych. To prawdopodobnie zbyt mała dawka, aby odczuwać jakiekolwiek efekty działania 11-OH-THC.

Niemniej jednak nawet po doustnym podaniu marihuany, istnieją znaczące różnice w stężeniu jego metabolitu THC u różnych osób. Ma to związek z odmienną efektywnością działania enzymów wątrobowych, które są zaangażowane w procesy metabolizmu ksenobiotyków. Istnieją osoby określane mianem szybkich metabolizerów, w przypadku których enzymy wątrobowe działają tak efektywnie, iż notuje się u nich ponad 3 razy więcej 11-OH-THC we krwi niż u innych osób.

Wiemy już co dzieje się z THC w organizmie człowieka i tym samym, w jaki sposób powstaje jego metabolit. Pozostaje tylko ustalić, jaką aktywność wykazuje 11-OH-THC. Tu z pomocą przychodzą nam naukowcy, którzy tym zagadnieniem zajmowali się już w latach 70. ubiegłego wieku. Celem jednego z badań było porównanie psychologicznego i fizjologicznego działania tetrahydrokanabinolu i 11-hydroksy-tetrahydrokannabinolu (11-OH-THC) podawanych dożylnie w dawce po 1 mg. Taki sposób podania związku daje gwarancję tego, że nie będzie on metabolizowany w wątrobie.

W eksperymencie brało udział dziewięciu użytkowników marihuany. Tachykardia (przyśpieszona akcja serca) i działanie psychoaktywne w postaci haju wystąpiły średnio w ciągu 10-20 minut po podaniu THC  u wszystkich badanych. Natomiast po podaniu 11-OH-THC, taki efekt osiągnięto w krótszym czasie 3-5 minut, przy czym był on zdecydowanie intensywniejszy niż w przypadku tetrahydrokannabinolu.

Na koniec nie pozostaje nic innego jak zapytać: chcesz ciasteczko?

Chcesz ciasteczko?
Chcesz ciasteczko?
Źródło
pharmrev.aspetjournals.orgncbi 1ncbi 2
Back to top button
Close
Close