Badania

Konopie pomagają walczyć z otyłością

Większość użytkowników konopi, bez względu na, to czy zażywają ją dla celów rekreacyjnych, czy też medycznych, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że marihuana pobudza apetyt.

Według badań opublikowanych w czasopiśmie „Nature” uczucie zwane jako „gastrofaza” jest wywoływane przez niektóre z kannabinoidach znajdujących się w konopiach. Związki te zakłócają sygnały, które powinny dotrzeć do mózgu, informując go o tym, że człowiek jest syty. Badanie opublikowane przez „American Journal of Epidemiology” ukazuje jednak, że wbrew powyższemu marihuana może obniżać wskaźnik otyłości. Z tego też wynika, że konsumenci konopi indyjskich mogą być mniej narażeni na choroby, takie jak otyłość czy cukrzyca.

Według opublikowanego raportu autorzy badania przeanalizowali dane z dwóch reprezentatywnych badań dotyczących dorosłych Amerykanów w wieku 18 lat i więcej (National Epidemiologic Survey Alcohol and Related Conditions oraz National Comorbidity Survey-Replication). Na ich podstawie oszacowali częstotliwość występowania otyłości w zależności od zażywania konopi indyjskich. Autorzy badania wysnuli hipotezę, iż częstotliwość występowania otyłości jest większa u osób zażywających konopie indyjskie niż u pozostałych osób.  

Wyniki badań dowiodły, iż osoby, które spożywają konopie indyjskie, rzadziej zmagają się z otyłością. Różnica w częstotliwości występowania nadwagi wśród osób będących użytkownikami marihuany i osób jej nieprzyjmujących była zaskakująco duża. Dwa wspomniane powyżej badania wykazały, iż odpowiednio 22,0% i 25,3% uczestników, którzy deklarowali, iż nie zażywali konopi indyjskich przez ostatnie 12 miesięcy, zmagało się z otyłością. Wśród osób, które zgłaszały przyjmowanie marihuany przynajmniej 3 dni w tygodniu, wskaźniki te wynosiły 14,3% oraz 17,2%.

Dowody na to, że konopie indyjskie zmniejszają wskaźnik otyłości

Jak już zostało wspomniane wskaźniki otyłości u osób zażywających konopie indyjskie są mniejsze aniżeli u osób, które ich nie przyjmują (w dwóch badaniach odpowiednio o 7,7% i 8,1%). Niższe wskaźniki otyłości odnotowano u osób, które deklarowały, iż przyjmowały marihuanę co najmniej 3 dni w tygodniu. Biorąc pod uwagę powyższe, można śmiało stwierdzić, iż konopie indyjskie mogą faktycznie pomóc w utrzymaniu zdrowej diety i smukłej sylwetki.

Przyszłe badania

Powyżej opisane badania są cenną bazą danych. Głównie dlatego, że swym zasięgiem objęły dużą ilość respondentów (National Epidemiologic Survey Alcohol and Related Conditions – 43.093 osób, National Comorbidity Survey-Replication – 9,282 osób).

Badania są jednymi z pierwszych tak dużych analiz dotyczących korelacji między używaniem konopi indyjskich a wskaźnikiem otyłości. Mimo to są obarczone pewnymi wadami. Informacje takie jak wzrost, masa ciała oraz częstotliwość używania konopi indyjskich były podawane przez uczestników badania samodzielnie. Z tego tez względu należy wziąć pod uwagę fakt, iż niektóre informacje mogły być podane błędnie lub niezgodnie z prawdą.

Pomimo tego autorzy badań uważają, że analizy ukazały, iż nawet jeżeli konsumpcja marihuany pobudza apetyt, osoby, które ją spożywają, są mniej narażone na otyłość.

Konopie indyjskie od dziesięcioleci  stają wobec demonizacji i stygmatyzacji zarówno przez polityków, jak i media. Na szczęście niektóre ze stereotypów zostają odrzucone ze względu na brak dowodów naukowych. Im więcej badań naukowych zostanie opublikowanych, tym więcej zostanie dostarczonych informacji, umożliwiających obalenie fałszywych mitów. Z pewnością hipoteza, iż marihuana obniża wskaźnik otyłości, jest nową, dającą nadzieję koncepcją dla osób, które dbają o zdrowie i formę.

źródło: medicalmarijuana411.com

Back to top button
Close
Close