Badania

Lek na bazie składników konopi sprawdza się w łagodzeniu bólu u chorych na stwardnienie rozsiane (SM)

Włoscy naukowcy potwierdzili, że lek Sativex w formie aerozolu do podawania na błonę śluzową jamy ustnej, sprawdza się w łagodzeniu bólu u pacjentów cierpiących z powodu stwardnienia rozsianego (MS). Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie Medicines.

Ból jest jednym z głównych objawów występujących w przebiegu stwardnienia rozsianego (MS) i według szacunków, dotyka od 29 do 86 procent pacjentów cierpiących na to schorzenie. Występowanie dolegliwości bólowych jest ściśle związane z postępującą niepełnosprawnością chorych i negatywnie wpływa na jakość ich życia.  

Dotychczas wskazaniem do stosowania leku Sativex było łagodzenie objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których nie stwierdzono wystarczającej odpowiedzi na inne produkty lecznicze łagodzące spastyczność. Przypomnijmy, Sativex to lek w formie aerozolu zawierający równe ilości dwóch kannabinoidów: delta-9-tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD).

Włoscy naukowcy postanowili  przetestować zdolność Sativexu do łagodzenia bólu neuropatycznego (związanego z nerwami) i nocyceptywnego (związanego z mięśniami i tkankami miękkimi) u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W badaniu wzięło udział łącznie 19 pacjentów z SM (w wieku od 18 do 65 lat) z przewlekłym bólem i spastycznością. Wszyscy pacjenci otrzymywali Sativex (średnio 6,9 rozpyleń dziennie) przez okres miesiąca, a poziom bólu oceniano przed i po zastosowaniu leczenia.

Naukowcy wykorzystali numeryczną skalę ocen (NRS) do ilościowego określenia bólu w zakresie od 0 do 10. Im wyższe NRS, tym chorzy bardziej odczuwają ból.

Subiektywne odczucie bólu było także oceniane za pomocą neurofizjologicznej techniki zwanej potencjałem wywołanym laserem (LEP). W LEP, po wypuszczeniu wiązki lasera rejestrowane są odpowiedzi włókien czuciowych, które przenoszą informacje o bólu do mózgu.

Odporność na ciepło i zimno oceniono za pomocą techniki psychofizjologicznej zwanej ilościowym testem sensorycznym (QST). QST ocenia odpowiedź na bolesne bodźce (hiperalgezja) i odpowiedź na bodziec, który nie wywołuje bólu (allodynia). Pacjenci zostali poproszeni o wskazanie, kiedy odczuli zimno i jak długo mogli wytrzymać określone natężenie bodźca termicznego.

Naukowcy porównali wyniki z danymi od 20 zdrowych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku do analizowanej grupy pacjentów.

Głównym rezultatem badania było to, że u 74% pacjentów (14 pacjentów) wykazano 20% zmniejszenie bólu po zastosowaniu leku Sativex, o czym świadczy znaczące zmniejszenie wyników NRS (z 6,61 do 3,55 po zakończeniu badania).

W porównaniu ze zdrowymi uczestnikami eksperymentu, u pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane występuje zmniejszona odpowiedź bólowa ustalona w teście LEP, co sugeruje postępującą utratę czucia bólu i temperatury. Jednak u pacjentów, po zakończeniu podawania leki Sativex, nie zaobserwowano znaczącej zmiany wyników akurat w tym teście.

Niemniej jednak okazało się, że lek Sativex podwyższa próg bólu na patologiczne bodźce u pacjentów z SM w sposób istotny w innym teście- QST. Odczucie  niskiej temperatury zmniejszyło się z 39,5% przed leczeniem do 28,9% po terapii Sativexem na skórze stóp i od 35,5% do 25% na skórze rąk.

Podsumowując, wyniki włoskich naukowców dostarczyły dowodów na skuteczność leku Sativex w zmniejszaniu bólu u pacjentów z SM. Co więcej, naukowcy sugerują możliwy bezpośredni wpływ kannabinoidów na kanały jonowe, który są odpowiedzialne za modulowanie odczuwania bodźców o charakterze termicznym (ciepło/zimno).

Źródło
mdpigdziepolek
Back to top button
Close
Close