Badania

Połączenie THC i CBD zwiększa przeżywalność pacjentów z glejakiem

Nie ulega wątpliwości, że glejak jest obecnie jednym z najgroźniejszych rodzajów nowotworów mózgu, którego występowanie wiąże się niestety z niską przeżywalnością pacjentów. W dodatku glejak jest jednym z najczęściej występujących rodzajów nowotworów obejmujących ośrodkowy układ nerwowy (OUN), a zapadalność wynosi 0,59-3,69 przypadków na 100 000 dorosłych osób.

Pomimo szeroko zakrojonej terapii, która obejmuje leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię z wykorzystaniem temozolomidu, więcej niż 95% pacjentów z glejakiem  umiera w ciągu maksymalnie 5 lat od chwili rozpoznania choroby. W związku z niechlubnymi statystykami, naukowcy wciąż podejmują próby opracowania nowych strategii terapeutycznych przeciwko tej chorobie. W toku prowadzonych doświadczeń okazało się, że kannabinoidy posiadają działanie przeciwnowotworowe i mogą być z powodzeniem stosowane w terapii glejaka. Dlaczego akurat kannabinoidy?

Nie od dziś wiadomo, że glejak należy do wyjątkowo agresywnych rodzajów nowotworów. Charakterystycznymi cechami glejaka są zdolność do szybkiego namnażania się nowych komórek rakowych i tworzenia nowych naczyń krwionośnych w obrębie zmiany nowotworowej (proces angiogenezy), co przyczynia się do gwałtownego rozwoju glejaka. Ponadto zmienione nowotworowo komórki guza posiadają zdolność do migracji, w związku z czym łatwo rozprzestrzeniają się w miąższu mózgu. Warto również podkreślić, że w obrębie komórek glejaka istnieje subpopulacja komórek macierzystych, które są zdolne do nieograniczonych podziałów i tym samym do intensywnego namnażania się. Komórki macierzyste nowotworu w głównej mierze są odpowiedzialne za występowania oporności na konwencjonalne leczenie chemioterapią, a także zwiększają ryzyko nawrotu nowotworu nawet po wcześniejszym sukcesie terapeutycznym.

Tomasz Kalita zmarł 16 stycznia 2017 roku, zaledwie po ośmiu miesiącach od rozpoznania u niego glejaka nie doczekawszy leczenia marihuaną do legalizacji której wzywał cały parlament.

Z wcześniej prowadzonych badań przedklinicznych- in vitro (na liniach komórkowych) i in vivo ( z udziałem zwierząt) wynika, że stosowanie kannabinoidów wiąże się ze ograniczeniem wzrostu glejaka. Dzieje się tak ponieważ, konopne związki aktywne hamują namnażanie się komórek nowotworowych, ograniczają proces angiogenezy, zmniejszają migrację komórek guza, a także nasilają śmierć macierzystych komórek nowotworowych.

Okazuje się także, że co dwa związki (THC i CBD), to nie jeden. Już w eksperymentach przedklinicznych udowodniono, że przeciwnowotworowe działanie THC uległo potencjalizacji w połączeniu z  jednoczesnym podawaniem CBD.

Potencjał terapeutyczny kombinacji THC i CBD był ponadto testowany w połączeniu ze standardową chemioterapią lekiem temozolomidem. I tak w badaniach fazy II sprawdzano skuteczność podawania mieszaniny THC i CBD w stosunku 1:1, która wchodzi w skład leku Sativex, z jednoczesną chemioterapią lekiem temozolomid u pacjentów z glejakiem. W badaniu wzięło udział 21 pacjentów z rozpoznaniem glejaka (na podstawie wyników badania histopatologicznego i oceny stanu zdrowia pacjenta przy użyciu skali Karnofsky’ego).  

Grupie kontrolnej podawano wyłącznie chemioterapię (temozolomid). Roczny wskaźnik przeżywalności w tej grupie pacjentów wyniósł około 53%. Natomiast pacjentom z grupy badanej oprócz chemioterapii, podawano również (maksymalnie w ciągu dnia) do 12 rozpyleń leku Sativex w formie aerozolu. Dla tej grupy, roczny wskaźnik przeżycia wyniósł 83%, przy czym średnia przeżycia wyniosła ponad 550 dni w porównaniu z 369 dni w grupie kontrolnej.

Okazuje się więc, że jednoczesne stosowanie kannabinoidów (THC i CBD) w połączeniu z innymi metodami leczenia glejaka (chemioterapią, radioterapią) może zwiększyć przeżywalność pacjentów chorych na ten rodzaj nowotworu. Niemniej jednak, jak podkreślają naukowcy, wciąż potrzebne są dalsze badania nad wyjaśnieniem wewnątrzkomórkowych mechanizmów działania kannabinoidów. Ma to kluczowe znaczenie dla opracowania skuteczniejszych strategii terapeutycznych przeciwko glejakowi.

Via
Guzmán M., Duarte M. J., Blázquez C., Ravina J., Rosa M. C., Galve-Roperh I., et al. . (2006). A pilot clinical study of Δ9-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme. Br. J. Cancer 95, 197–203. 10.1038/sj.bjc.6603236Ladin D. A., Soliman E., Griffin L., Van Dross R. (2016). Preclinical and clinical assessment of cannabinoids as anti-cancer agents. Front. Pharmacol. 7:361. 10.3389/fphar.2016.00361
Źródło
ncbigwpharm
Back to top button
Close
Close