Badania

Starsi Amerykanie popierają medyczną marihuanę

Obecnie w 29 stanach USA oraz dystrykcie Kolumbia zalegalizowano stosowanie medycznej marihuany w pewnych wskazaniach terapeutycznych. W związku z tym w  październiku 2017 r. pracownicy Uniwersytetu Michigan postanowili zapytać dorosłych Amerykanów w wieku 50-80 lat o pewne kwestie związane ze stosowaniem medycznej marihuany.

Z przeprowadzonej w tym celu ankiety wynika, że Amerykanie we wskazanej grupie wiekowej zdecydowanie popierają stosowanie marihuany do celów terapeutycznych. Blisko 70% respondentów odpowiedziało, że rozważyłoby użycie marihuany, jeśli zdiagnozowano by u nich „poważny stan zdrowia, który mógłby dobrze zaeragować na leczenie marihuaną”.

Wyniki pokazują także, że 44 procent respondentów „zdecydowanie” rozważałoby kurację medyczną marihuanę, a kolejne 26% „prawdopodobnie” wzięłoby ją pod uwagę, natomiast 13 procent było zdecydowanie przeciwko leczeniu medyczną marihuaną. Z kolei 17% respondentów nie ma konkretnego zdania na ten temat. Spośród badanych tylko 6 procent wskazało, że aktywnie używają marihuany, a 18% twierdzi, że zna kogoś, kto stosuje marihuanę do celów medycznych.

Skuteczność marihuany w leczeniu bólu

Bardzo ciekawie wypadają opinie  na temat używania medycznej marihuany w leczeniu bólu: 31% respondentów twierdzi, że konopie „zdecydowanie” zapewniają ulgę w stanach bólowych, a kolejne 38 procent uważa, że ​​medyczna marihuana „prawdopodobnie” przyczynia się do zmniejszenia bólu. Natomiast tylko 4% badanych stwierdziło, że nie wierzy, że konopie indyjskie zapewniają ulgę w bólu, a 27 procent nie potrafiło udzielić konkretnej odpowiedzi.

Uczestnicy ankiety zostali również zapytani o to, jak według nich wypada skuteczność dostępnych na receptę leków przeciwbólowych (analgetyków) w porównaniu do medycznej marihuany. Prawie połowa respondentów – 48 procent – stwierdziła, że ​​wierzy, iż leki przeciwbólowe stosowane w konwencjonalnej terapii są bardziej skuteczne w łagodzeniu bólu niż konopie indyjskie. Z kolei 39% badanych opowiedziała się za tym, że konopie indyjskie i analgetyki zapewniają taką samą ulgę, a 14 procent stwierdziło, że marihuana jednak jest skuteczniejsza.

57% respondentów uważa, że ​​leki przeciwbólowe na receptę mają więcej skutków ubocznych niż marihuana, podczas gdy 34 procent wskazało, że ​​skutki uboczne między tymi dwoma grupami są takie same, natomiast  9% badanych stwierdziło, że marihuana ma więcej działań niepożądanych.

Prawie połowa respondentów – 48 procent – sądziła, że środki przeciwbólowe są bardziej uzależniające niż konopie indyjskie. Trzydzieści osiem procent uważa, że ​​ryzyko uzależnienia w przypadku marihuany i analgetyków dostępnych na receptę jest mniej więcej takie same, a 12% badanych wierzy, że marihuana jest bardziej uzależniająca.

Wyniki ankiety i konkluzja

Wyniki ankiety ilustrują szerokie poparcie starszych wiekiem Amerykanów dla używania marihuany, w sytuacji gdy jest to forma terapii zalecana przez lekarza. Starsi dorośli postrzegają marihuanę przez pryzmat jej właściwości przynoszących ukojenie w bólu. Ponadto według badanych, medyczna marihuana wydaje się być środkiem bezpieczniejszym i mniej uzależniającym niż leki przeciwbólowe dostępne na receptę. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej pacjentów (w tym osoby starsze) wykazuje zainteresowanie konopnymi preparatami, podkreśla się potrzebę rygorystycznych badań na temat skutków zdrowotnych i bezpieczeństwa stosowania marihuany, szczególnie u osób starszych.

Źródło:
healthyagingpoll.org

Close
Close